Jean-François BARNIER

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Kommunfullmäktige, Chambon-Feugerolles (departementet Loire)

 Jean-François BARNIER

Politisk grupp

Renew Europe

Språk

  • engelska
  • franska

Land som företräds

Frankrike

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter