Hicham IMANE

 Hicham IMANE

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)

Land som företräds

Belgien

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontaktuppgifter

Sociala medier