Annemiek JETTEN

 Annemiek JETTEN

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Land som företräds

Nederländerna

Region som företräds

Zuid-Holland

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter

 
Innehåll