Francesco PIGLIARU

 Francesco PIGLIARU

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Land som företräds

Italien

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontaktuppgifter