Eamon DOOLEY

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Offaly County Council

 Eamon DOOLEY

Politisk grupp

Renew Europe

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • iriska

Land som företräds

Irland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

30.07.2014

Kontaktuppgifter