Harvey SIGGS

 Harvey SIGGS

Politisk grupp

ECR (Gruppen Europeiska konservativa och reformister)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Land som företräds

United Kingdom

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontaktuppgifter