Marcelle HENDRICKX

Ledamot, kommunstyrelsen, Tilburg

 Marcelle HENDRICKX

Politisk grupp

Renew Europe

Språk

  • engelska
  • nederländska
  • franska

Land som företräds

Nederländerna

Region som företräds

Noord-Brabant

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter

Sociala medier