Basílio HORTA

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Kommunstyrelsen, Sintra

 Basílio HORTA

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)

Språk

  • portugisiska

Land som företräds

Portugal

Region som företräds

Lisboa

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

28.01.2014

Kontaktuppgifter