Peter KAISER

Delstatspresident, Kärnten

 Peter KAISER

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • tyska
  • franska
  • engelska

Land som företräds

Österrike

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

18.06.2013

Kontaktuppgifter