Anthony MIFSUD

Ledamot av ett regionalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Norra regionen

 Anthony MIFSUD

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • maltesiska
  • franska
  • engelska

Land som företräds

Malta

Region som företräds

Malta

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Maltesiska delegationen