Jesmond AQUILINA

Vice borgmästare, Ħal Qormi

 Jesmond AQUILINA

Politisk grupp

Not Affiliated

Språk

  • maltesiska

Land som företräds

Malta

Region som företräds

Malta

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

06.06.2013

Kontaktuppgifter

 
Innehåll