Ulrika LANDERGREN

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Kungsbacka kommun

 Ulrika LANDERGREN

Politisk grupp

Renew Europe

Utskott

  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • svenska
  • engelska

Land som företräds

Sverige

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

18.03.2013

Kontaktuppgifter