Ulrike HILLER

 Ulrike HILLER

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Land som företräds

Tyskland

Region som företräds

Bremen

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter