Ulrike HILLER

 Ulrike HILLER

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Land som företräds

Tyskland

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontaktuppgifter