Abel CABALLERO ÁLVAREZ

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Kommunen Vigo (Pontevedra)

No photo available

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)

Språk

  • spanska
  • engelska

Land som företräds

Spanien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

02.05.2012

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • MG Bilindustrins framtid
  • Spanska delegationen