Sanna RISSANEN

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Kommunfullmäktige, Libelits

 Sanna RISSANEN

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • finska

Land som företräds

Finland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

10.02.2012

Kontaktuppgifter

 
Innehåll