Peter BOSSMAN

 Peter BOSSMAN

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)

Land som företräds

Slovenien

Region som företräds

Zahodna Slovenija

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter