André VAN DE NADORT

 André VAN DE NADORT

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Land som företräds

Nederländerna

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontaktuppgifter