Marc HENDRICKX

 Marc HENDRICKX

Politisk grupp

EA (Gruppen Europeiska alliansen)

Utskott

  • NAT (Utskottet för naturresurser)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Land som företräds

Belgien

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontaktuppgifter