Emmanuel DISABATO

Ledamot av en regional fullmäktigeförsamling: Vallonska parlamentet

 Emmanuel DISABATO

Politisk grupp

The Greens

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Land som företräds

Belgien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Plenarsession i Arlem
  • Arlems utskott för hållbar territoriell utveckling
  • Belgiska delegationen