Paul FARRUGIA

Regionpresident, Hamnregionen

 Paul FARRUGIA

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • maltesiska
  • engelska
  • italienska

Land som företräds

Malta

Region som företräds

Malta

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

06.06.2013

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • ReK:s toppmöte
  • MG Öregioner
  • Maltesiska delegationen

Senaste nytt