Algirdas VRUBLIAUSKAS

Ledamot, distriktsfullmäktige, Alytus

 Algirdas  VRUBLIAUSKAS

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • litauiska
  • engelska

Land som företräds

Litauen

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • ReK:s presidium
  • Litauiska delegationen