József RIBÁNYI

Ledamot av en regional fullmäktigeförsamling: Distriktsfullmäktige, Tolna

 József RIBÁNYI

Politisk grupp

ECR (Gruppen Europeiska konservativa och reformister)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • ungerska
  • engelska
  • tyska

Land som företräds

Ungern

Region som företräds

Del-Dunantul

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2010

Kontaktuppgifter