Mark WEINMEISTER

Statssekreterare med ansvar för Europafrågor, delstaten Hessen

 Mark WEINMEISTER

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • tyska
  • franska
  • engelska

Land som företräds

Tyskland

Region som företräds

Hessen

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter

Sociala medier