Juri GOTMANS

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Stadsfullmäktige, Võru

 Juri GOTMANS

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • engelska
  • estniska

Land som företräds

Estland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

01.02.2020

Kontaktuppgifter