Heinz-Joachim HÖFER

Ledamot, stadsfullmäktige, Altenkirchen (Westerwald)

 Heinz-Joachim HÖFER

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • tyska
  • engelska

Land som företräds

Tyskland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

21.10.2009

Kontaktuppgifter