Julián ZAFRA DÍAZ

Företrädare för ett regionalt organ med politisk ansvarsskyldighet gentemot en fullmäktigeförsamling: Regionparlamentet, Kanarieöarna

 Julián ZAFRA DÍAZ

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • italienska
  • spanska
  • engelska
  • franska

Land som företräds

Spanien

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

25.06.2019

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll