Frederick CUTAJAR

Vice borgmästare, Santa Luċija

 Frederick CUTAJAR

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • maltesiska
  • engelska
  • italienska

Land som företräds

Malta

Region som företräds

Malta

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2010

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Ambassadörer för borgmästaravtalet