Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Presidente de la Junta de Extremadura

 Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • spanska

Land som företräds

Spanien

Region som företräds

Extremadura

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • ReK:s presidium
  • MG Gränsöverskridande samarbete
  • Spanska delegationen