Paul LINDQUIST

 Paul LINDQUIST

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Land som företräds

Sverige

Region som företräds

Stockholm

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter

Sociala medier