Gusty GRAAS

Ledamot, kommunstyrelsen, Bettembourg

 Gusty GRAAS

Politisk grupp

Renew Europe

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • franska
  • tyska
  • engelska

Land som företräds

Luxemburg

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

01.02.2020

Kontaktuppgifter