Jens Christian GJESING

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Haderslevs kommun

 Jens Christian GJESING

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • danska
  • engelska
  • svenska
  • tyska

Land som företräds

Danmark

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2010

Kontaktuppgifter