Jens Christian GJESING

Ledamot, kommunfullmäktige, Haderslev

 Jens Christian GJESING

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • danska
  • engelska
  • svenska
  • tyska

Land som företräds

Danmark

Region som företräds

Syddanmark

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

14.09.2006

Kontaktuppgifter