Mihkel JUHKAMI

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Stadsfullmäktige, Rakvere

 Mihkel JUHKAMI

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • estniska
  • finska
  • tyska
  • engelska

Land som företräds

Estland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

01.10.2007

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Ordförande

  • Estniska delegationen

Medlem

  • MG Östersjöregioner
  • Utvidgningsdagen
  • Arbetsgruppen för Turkiet