Joseph CORDINA

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: LCA (maltesiska kommunförbundet)

 Joseph CORDINA

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

 • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
 • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

 • maltesiska
 • italienska
 • engelska

Land som företräds

Malta

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Ordförande

 • Maltesiska delegationen

Vice ordförande

 • ReK:s presidium

Medlem

 • Plenarsession i Arlem
 • Arlems utskott för hållbar territoriell utveckling
 • Utvidgningsdagen
 • MG Öregioner
 • Arbetsgruppen för Turkiet