Roby BIWER

Ledamot, kommunfullmäktige, Bettembourg

 Roby BIWER

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

 • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
 • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

 • franska
 • tyska
 • engelska

Land som företräds

Luxemburg

Region som företräds

Luxembourg

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

31.03.2014

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Ordförande

 • Revisionskommittén
 • Luxemburgska delegationen

Vice ordförande

 • ReK:s presidium

Föredragande

 • 7:e mandatperioden – ENVE-utskottet
 • 7:e mandatperioden – NAT-utskottet

Medlem

 • Ambassadörer för borgmästaravtalet
 • MG Gränsöverskridande samarbete
 • Arbetsgruppen för den gröna given
 • Politiska övervakningsgruppen