Samuel AZZOPARDI

Ledamot av ett regionalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Regionen Gozo

 Samuel AZZOPARDI

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • maltesiska
  • engelska
  • italienska

Land som företräds

Malta

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2010

Kontaktuppgifter

Sociala medier