Ričardas MALINAUSKAS

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Kommunfullmäktige, Druskininkai

 Ričardas MALINAUSKAS

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)

Språk

  • litauiska
  • tyska
  • polska

Land som företräds

Litauen

Region som företräds

Lithuania

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

11.05.2004

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Litauiska delegationen