Ewa-May KARLSSON

 Ewa-May KARLSSON

Politisk grupp

Renew Europe

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Land som företräds

Sverige

Region som företräds

Ovre Norrland

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter