Ioannis KOURAKIS

Ordförande, Kretas regionala kommunförbund

 Ioannis KOURAKIS

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • grekiska
  • engelska

Land som företräds

Grekland

Region som företräds

Kriti

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

25.09.2014

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Mellanregionala gruppen ”Adriatisk-joniska regionen”
  • Grekiska delegationen