Barbara RICHSTEIN

Ledamot av en regional fullmäktigeförsamling: Brandenburgs delstatsparlament

 Barbara RICHSTEIN

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Språk

  • tyska
  • engelska

Land som företräds

Tyskland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

10.04.2006

Kontaktuppgifter

 
Innehåll