Karl-Heinz LAMBERTZ

Ledamot, tyskspråkiga gemenskapens parlament

 Karl-Heinz LAMBERTZ

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

 • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
 • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

 • tyska
 • franska
 • nederländska
 • engelska

Land som företräds

Belgien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

14.05.2001

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Ordförande

 • Styrgruppen för bättre lagstiftning och aktiv subsidiaritet

Medlem

 • Tillfälliga kommittén för översyn av arbetsordningen
 • Belgiska delegationen
 • ReK:s delegation till konferensen om Europas framtid
 • MG Gränsöverskridande samarbete