Hans NIESSL

 Hans NIESSL

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Land som företräds

Österrike

Region som företräds

Burgenland (AT)

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter