Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
CoR MOOC 2018: Att utnyttja EU-medel på bästa sätt i regioner och kommuner  

Europeiska regionkommitténs (ReK) nya storskaliga öppna nätkurs (MOOC) kommer att finnas tillgänglig gratis på nätet från den 15 januari 2018.

 
ReK är det första EU-organ som har utarbetat och hållit två MOOC-kurser om "Europas regioner, EU-institutioner och beslutsfattande" (2015) och "EU:s budget och finansiering för regioner och städer" (2016), som har nått över 15 000 deltagare i hela världen. Med utgångspunkt i dessa positiva erfarenheter lanserar ReK nu en tredje nätkurs med inriktning på "Att utnyttja EU-medel på bästa sätt i regioner och kommuner". Kursen kommer att ge relevant information om nuvarande och framtida EU-politik och EU-program samt praktiska verktyg och exempel på tillgängliga finansieringsmöjligheter på regional och lokal nivå.
 
Kursen kommer att finnas tillgänglig på Iversity, en elektronisk utbildningsplattform, och kommer att omfatta videoklipp, faktablad, informationsgrafik och livestreamade debatter där kursdeltagarna har möjlighet att ställa frågor. Kursdeltagarna kommer också att kunna kommunicera med varandra via sina "Learning Journals", som är en typ av blogg på kursplattformen. Under de första sex veckorna av kursen (15 januari–23 februari 2018) kommer deltagarna att fokusera på ett visst tema varje vecka och sedan kontrollera vad de lärt sig genom att lämna in uppgifter och göra ett onlinetest varje vecka. Deltagarna kommer att behöva ägna cirka 1,5 timma i veckan åt kursen. Kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt på nätet under ett år.
 
Kursen har utarbetats tillsammans med flera av Europeiska kommissionens generaldirektorat (GD Regional- och stadspolitik, GD Budget, GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering, GD Jordbruk och landsbygdsutveckling och Eurostat) samt Europeiska investeringsbanken, Interreg Europa och Urbact.
 
Utbildningen är gratis, öppen för alla som är intresserade av EU och regionala och lokala frågor och tillgänglig på alla typer av enheter.
 
Anmälan till kursen görs härhttps://cor.iversity.org/​​

 


Contact:
Organizer: European Committee of the Regions
Dela: