Automatisk översättning
 
Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
133rd CoR plenary session  

​The members of the European Committee of the Regions met in the 133rd plenary session on 6 and 7 February 2019.

Several debates took place with the participation of Ms Viorica Dãncilã, Romanian Prime Minister, representative of the Romanian EU Presidency of the Council, and with Mr Tibor Navracsics, Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport.

10 opinions were on the agenda of this plenary session.

Here is the list of opinions adopted during the February plenary session:

 


 

 Associated press releases

Associated press releases
Rumäniens premiärminister: EU:s framtida budget behöver en stark sammanhållningspolitik för alla regioner och städer
Rumäniens premiärminister: EU:s framtida budget behöver en stark sammanhållningspolitik för alla regioner och städer
Press release | Cohesion policy reform;EU annual budget;
Den 6 februari presenterade Rumäniens premiärminister Vasilica Viorica Dăncilă Europeiska unionens prioriteringar under en debatt med lokala och regionala ledare. Premiärminister Dăncilă – vars land innehar det sex månader långa roterande ordförandeskapet för Europeiska unionen – sade att det är av allra största vikt att vid en tid när populismen ökar stärka den europeiska sammanhållningen, och för detta behövs fullt stöd från alla regioner och städer. Mot bakgrund av Förenade kungarikets förväntade utträde ur EU i mars, de komplexa pågående förhandlingarna om EU:s framtida budget och valet till Europaparlamentet i maj efterlyste hon ett gemensamt åtagande för konkurrenskraft, konvergens och säkerhet, och betonade behovet av en stark sammanhållningspolitik i EU:s långsiktiga budget efter 2020. Under sitt öppningsanförande under Europeiska regionkommitténs (ReK) plenarsession #CoRplenary sade premiärminister Dăncilă att ”Europa står inför många olika utmaningar och vi måste visa på enhet och solidaritet, och därför är Rumäniens ordförandeskap inriktat på det grundläggande värdet sammanhållning i alla dess dimensioner – politiska, såväl som ekonomiska och sociala. Vi måste alla göra ansträngningar för att visa på de reella fördelar som EU innebär för medborgarnas vardag. Den framtida EU-budgeten måste tillhandahålla rätt resurser så att både tillväxt och konvergens uppnås. Just därför är EU:s sammanhållningspolitik så viktig – utan den skulle de regionala och lokala skillnaderna vara än större. Sammanhållningspolitiken har gjort det möjligt att bygga upp partnerskap och broar mellan regioner och städer, den är EU:s främsta investeringsstrategi och har utvecklats för att möta nya utmaningar. Sammanhållningspolitiken måste fortsätta att finnas till för alla regioner och städer i framtiden.” 

Contact:
Organizer: Registry
Dela:
Ytterligare information