Europeiska toppmöten för regioner och städer  

Vartannat år anordnar Europeiska regionkommittén (ReK) ett europeiskt toppmöte för regioner och städer. Dessa toppmöten samlar folkvalda företrädare för regionala och lokala myndigheter till diskussion om de största utmaningar som EU står inför.

Den här webbplatsen är endast på engelska och franska, men under toppmötet kommer vissa sessioner att tolkas till ditt språk.​

9th European Summit of Regions and Cities

9th European Summit of Regions and Cities

8th European Summit of Regions and Cities

8th European Summit of Regions and Cities

6th European Summit of Regions and Cities

6th European Summit of Regions and Cities

5th European Summit of Regions and Cities

5th European Summit of Regions and Cities

4th European Summit of Regions and Cities

4th European Summit of Regions and Cities

3rd European Summit of Regions and Cities

3rd European Summit of Regions and Cities
Dela: