Automatisk översättning
 
Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
4th SEDEC Commission (Hybrid) Meeting  

​​​​​​​​​​The 4​th SEDEC Commission meeting (mandate VII) will take place on Thursday 1 October 2020 from 11:00 to 13:00 as a hybrid meeting via Interactio and at the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52.​ ​

During the meeting there will be

​a Discussion on Research and Innovation with Director-General Jean-Eric Paquet,  DG RTD​​, European Commission

and

e​​​xchanges of views on the opinions :

  • European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, SEDEC-VII/006, Rapporteur: Csaba BORBOLY (RO/EPP)
  • Youth Employment Support: a Bridge to Jobs for the Next Generation, SEDEC-VII/007, Rapporteur: Romy KARIER (LU/EPP)

​Interpretation will be provided in English, French, German, Italian, Spanish and Hungarian.Contact:
Contact Person: SEDEC Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, SEDEC Commission
Dela :
 
Ytterligare information
Dagordning för det 4:e sammanträdet i SEDEC-utskottet
Förslag till RÅDETS REKOMMENDATION om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
BILAGOR till förslaget till RÅDETS REKOMMENDATION om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Stöd till ungdomssysselsättning: en väg till jobb för nästa generation
Förslag till RÅDETS REKOMMENDATION om en väg till jobb – en förstärkt ungdomsgaranti och om ersättande av rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att inrätta en ungdomsgaranti
Relaterade evenemang

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/18TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

18th SEDEC commission meeting (mandate VII)
18th SEDEC commission meeting (mandate VII)

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/EUROPE-DAY-FESTIVAL-CORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

Europe Day Festival Cork
Europe Day Festival Cork

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/EU-OPEN-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

EU Open Day
EU Open Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/INFO-POINT-SUMMER-CAMPS-FOR-UKRAINIAN-CHILDREN-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

Info Point - Summer Camps for Ukrainian children 2023
Info Point - Summer Camps for Ukrainian children 2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/17TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

17th SEDEC commission meeting (mandate VII)
17th SEDEC commission meeting (mandate VII)