Automatisk översättning
 
Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
6th COTER Commission Meeting - Interactio - remote  

​​​​​​​The 6th meeting of the COTER commission will take place online (via Interactio) on Thursday 26 November from 11:00 to 13:00 (Brussels time).

Connection and testing via the Interactio platform will be possible from 10.30 a.m. onwards.

In order to participate in the COTER meeting as a viewer/observer, please follow this link: https://broadcaster.interactio.io/join?code=DUBTA9HLHFCJ

Please copy the link, just clicking on it might not work. Contact:
Contact Person: COTER Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, COTER Commission
Share:
Ytterligare information
KALLELSE: 6:e sammanträdet i COTER-utskottet via Interactio
Protokoll från COTER-utskottets 5:e sammanträde den 24 september 2020
Bakgrundsdokument - inbjudan att lämna in förslag till evenemang under Europaåret för järnvägen GD MOVE
Bakgrundsinformation: Debatt om framtiden för det gränsöverskridande samarbetet i Europeiska unionen
Bakgrundsinformation: Diskussion om prioriterade politikområden för COTER 2021
Bakgrundsinformation: Diskussion med NAT-utskottets föredragande Joke Schauvliege (BEEPP)
Beslut om att inte utarbeta något yttrande
Diskussion med vice generaldirektör Matthew Baldwin (GD Transport och rörlighet) om pågående och kommande verksamhet på det transportpolitiska området