Europeiska veckan för regioner och städer  

Europeiska veckan för regioner och städer (#EURegionsWeek) är det största årliga evenemanget på det regionalpolitiska området. Under detta årliga fyradagarsevenemang visar regioner och städer sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning och genomföra EU:s sammanhållningspolitik, och de visar på den lokala och regionala nivåns betydelse för ett gott europeiskt styre.

Sedan den första upplagan har evenemanget har utvecklats till en unik kommunikations- och nätverksplattform som sammanför regioner och städer från hela Europa, inklusive deras politiska företrädare, tjänstemän, sakkunniga och akademiker. EURegionsWeek har gjort mycket för att lyfta fram hur regioner och städer använder EU-medel för att förbättra medborgarnas dagliga liv.

Vad händer under evenemanget?

I oktober samlas mer än 10 000 deltagare – däribland mer än 1 000 talare från hela Europa och andra delar av världen – för att delta i ett omfattande program med konferenser, utställningar och aktiviteter för nätverksbyggande på temat regional och lokal utveckling. Varje år anpassas programmet efter EU:s aktuella dagordning. Att delta i evenemanget är gratis.

Vad är tanken med veckan för regioner och städer?

Regionerna och städerna medverkar i utarbetandet av merparten av EU:s politik. I EU ansvarar de lokala och regionala myndigheterna för en tredjedel av de offentliga utgifterna (2 100 miljarder euro per år) och två tredjedelar av de offentliga investeringarna (ca 200 miljarder euro), som ofta ska spenderas i enlighet med EU:s rättsliga bestämmelser.

Hur började det hela?

År 2003 uppmanade Europeiska regionkommittén (ReK), som är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare, de lokala och regionala representationerna vid EU med säte i Bryssel att öppna sina dörrar samtidigt för besökare som en del av ett gemensamt "Open Days"-koncept. Under årens lopp har initiativet utvecklats till ett viktigt årligt evenemang där Europeiska kommissionen och andra aktörer deltar. Evenemanget döptes 2016 om till "Europeiska veckan för regioner och städer" och rubriken "Open Days" slopades, detta för att undvika förväxling med evenemanget "Open day"/"Öppet hus-dagen" i Bryssel, som anordnas i maj varje år av alla EU-institutioner i anslutning till Europadagen, samt med liknande evenemang som anordnas av kommissionens representationer i medlemsstaterna vid samma tillfälle.

Vilka är arrangörerna?

Europeiska veckan för regioner och städer anordnas gemensamt av Europeiska regionkommittén (ReK) och Europeiska kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik. Ett ansökningsförfarande för partner inleds i början av året, vanligtvis i januari. Sedan väljs partner ut från hela Europa: regioner och städer, huvudsakligen indelade i grupper med gemensamma frågor (regionala partnerskap), företag, finansiella institutioner, internationella sammanslutningar och akademiska organisationer. Partnerna ska anordna seminarier på områden av gemensamt intresse, ofta kopplade till genomförandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna och andra EU-program.

Hur är programmet utformat?

Programmet utformas runt en gemensam slogan och ett antal underordnade teman. Sessionerna anordnas av tre partnerkategorier: 1) regioner eller städer; 2) institutionella partner på EU-nivå; och 3) företag, finansiella institutioner och lokala och europeiska sammanslutningar. Sedan 2020 har EURegionsWeek, för att anpassa sig till situationen under covid-19-pandemin, blivit ett digitalt evenemang, med bland annat virtuella arbetssessioner och nätverksmöjligheter för partner och deltagare.

Vilka deltar i Europeiska veckan för regioner och städer?

De flesta av deltagarna är tjänstemän på lokal, regional, nationell och europeisk nivå med ett särskilt intresse för regional- och stadspolitik. En typisk deltagare kommer från en regional eller lokal förvaltning och deltar för första gången.

Vilket genomslag har Europeiska veckan för regioner och städer fått?

Europeiska veckan för regioner och städers genomslag har sedan starten utvärderats systematiskt. Deltagarna har framför allt lyft fram hur nyttig informationen från EU-institutionerna är för deras professionella förvaltning av EU-medel och betydelsen av nätverksbyggandet med kollegor från andra länder. Evenemangets betydelse framgår också av dess märkbara genomslag i media. Under flera år har så många som 300 journalister från hela Europa kommit till Bryssel för att bevaka evenemanget i tidningar, radio, tv och nätbaserade medier.

Hur ansöker man som partner?

Ansökningsförfarandet öppnar i allmänhet i slutet av januari varje år. Besök webbplatsen för Europeiska veckan för regioner och städer. Under avsnittet för partner hittar du mer information om hur du ansöker.

Hur anmäler man sig som deltagare?

Besök webbplatsen för Europeiska veckan för regioner och städer för mer information om hur man anmäler sig som deltagare, registreringen öppnar under sommaren.

Hur prenumererar man på nyhetsbrevet?

Anmäl dig till nyhetsbrevet för Europeiska veckan för regioner och städer.​


Dela:
Ytterligare information