Europeiska veckan för regioner och städer  

Europeiska veckan för regioner och städer (#EURegionsWeek) är det största årliga evenemanget på det regionalpolitiska området i Bryssel.

Evenemanget har utvecklats till en unik kommunikations- och nätverksplattform som sammanför regioner och städer från hela Europa, inklusive deras politiska företrädare, tjänstemän, sakkunniga och akademiker.

De senaste 17 åren har man gjort mycket för att lyfta fram hur regioner och städer använder EU-medel för att förbättra medborgarnas dagliga liv.

Vad händer under evenemanget?

I början av oktober samlas mer än 9 000 deltagare – däribland mer än 1 000 talare från hela Europa och andra delar av världen – i Bryssel för ett program som består av mer än 300 arbetssessioner, utställningar och aktiviteter för nätverksbyggande på temat regional och lokal utveckling. Varje år anpassas programmet efter EU:s särskilda dagordning. Att delta i evenemanget är gratis.

Varför en vecka för regioner och städer?

Regionerna och städerna medverkar i utarbetandet av merparten av EU:s politik. I EU ansvarar de lokala och regionala myndigheterna för en tredjedel av de offentliga utgifterna (2 100 miljarder euro per år) och två tredjedelar av de offentliga investeringarna (ca 200 miljarder euro), som ofta ska spenderas i enlighet med EU:s rättsliga bestämmelser.

Hur började det hela?

År 2003 uppmanade Europeiska regionkommittén (ReK), som är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare, de lokala och regionala representationerna vid EU med säte i Bryssel att öppna sina dörrar samtidigt för besökare som en del av ett gemensamt "Open Days"-koncept. Under årens lopp har initiativet utvecklats till ett viktigt årligt evenemang där Europeiska kommissionen och andra aktörer deltar. Evenemanget döptes 2016 om till "Europeiska veckan för regioner och städer" och rubriken "Open Days" slopades, detta för att undvika förväxling med evenemanget "Open day"/"Öppet hus-dagen" i Bryssel, som anordnas i maj varje år av alla EU-institutioner i anslutning till Europadagen, samt med liknande evenemang som anordnas av kommissionens representationer i medlemsstaterna vid samma tillfälle.

Vilka är arrangörerna?

Europeiska veckan för regioner och städer anordnas gemensamt av Europeiska regionkommittén (ReK) och Europeiska kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik. Ett ansökningsförfarande för partner inleds i början av året, vanligtvis i januari. Sedan väljs över 500 partner ut från hela Europa: regioner och städer, huvudsakligen indelade i grupper med gemensamma frågor (regionala partnerskap), företag, finansiella institutioner, internationella sammanslutningar och akademiska organisationer. Partnerna ska anordna seminarier på områden av gemensamt intresse, ofta kopplade till genomförandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna och andra EU-program.

Hur är programmet utformat?

Programmet utformas runt en gemensam slogan och ett antal underordnade teman. Workshopparna och debatterna anordnas av tre partnerkategorier: 1) regionala partnerskap bestående av europeiska regioner eller städer; 2) institutionella partner på EU-nivå; och 3) företag, finansiella institutioner och lokala och europeiska sammanslutningar. Deltagarna och talarna rör sig mellan de olika evenemangslokalerna i Bryssel: konferenslokaler, regionala partners lokaler, medlemsstaternas representationer och andra möjliga lokaler.

Vilka deltar i Europeiska veckan för regioner och städer?

De flesta av deltagarna är tjänstemän på lokal, regional, nationell och europeisk nivå med ett särskilt intresse för regional- och stadspolitik. En typisk deltagare kommer från en regional eller lokal förvaltning, deltar för första gången och reser till Bryssel särskilt för att delta i evenemanget.

Vilket genomslag har Europeiska veckan för regioner och städer fått?

Europeiska veckan för regioner och städers genomslag har sedan starten utvärderats systematiskt. Deltagarna har framför allt lyft fram hur nyttig informationen från EU-institutionerna är för deras professionella förvaltning av EU-medel och betydelsen av nätverksbyggandet med kollegor från andra länder. Evenemangets betydelse framgår också av dess märkbara genomslag i media. Under flera år har så många som 300 journalister från hela Europa kommit till Bryssel för att bevaka evenemanget i tidningar, radio, tv och nätbaserade medier.

Hur ansöker man om att bli partner?

Besök webbplatsen för Europeiska veckan för regioner och städer för mer information om hur man ansöker om att bli evenemangspartner.

Hur anmäler man sig som deltagare?

Besök webbplatsen för Europeiska veckan för regioner och städer för mer information om hur man anmäler sig som deltagare.

Hur prenumererar man på nyhetsbrevet?

Share:
Ytterligare information