Studier  

För att möjliggöra bästa möjliga informationsstöd för våra föredragande och ledamöter kan Europeiska regionkommittén (ReK) begära hjälp av externa experter för att genomföra vetenskapliga studier om vissa frågor av intresse.

Utöver dessa studier som ReK publicerar producerar också Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS) sammanfattningar och analyser med koppling till och som stöd för ReK:s rådgivande arbete, i enlighet med samarbetsavtalet mellan Europeiska regionkommittén och Europaparlamentet av den 5 februari 2014.


​​Browse ​studies by year:


​​
Dela:
Ytterligare information