Låt oss inleda en lokal och regional dialog med medborgarna om Europas framtid!  

Europeiska unionen har inlett konferensen om Europas framtid i form av en öppen debatt med medborgarna om de utmaningar vi står inför och om hur vi tillsammans ska utforma vår framtid.

På Europadagen den 9 maj uppmanar vi lokala och regionala ledare att bidra till konferensen, bland annat genom att gå med i Europeiska regionkommitténs nätverk för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor.

Genom detta initiativ uppmanar ReK alla regionala och lokala fullmäktigeförsamlingar i EU att utse en av sina ledamöter till fullmäktigeledamot med ansvar för EU-frågor.​

Den demokratiska och inkluderande union som vi vill ha måste byggas på Europas grundvalar, det vill säga dess regioner, städer och byar. Vi uppmanar er, EU:s en miljon lokala och regionala folkvalda politiker, att i egenskap av den myndighetsnivå som befinner sig närmast medborgarna, och som de har störst förtroende för: Inled en dialog med era medborgare på lokal nivå och låt deras röster höras, så att konferensen verkligen blir en framgång!

                           Ansök nu​​​

Varför ska vi engagera oss?

Vi har möjlighet att se till att EU:s framtid byggs tillsammans med våra medborgare och lokalsamhällen, och inte bara i Bryssel och huvudstäderna. Föreställ er att en folkvald politiker i varje lokal eller regional fullmäktigeförsamling har till uppgift att bedöma hur EU påverkar lokalsamhället i fråga. Föreställ er även att denna lokala ledare skulle föra en dialog med medborgarna och se till att deras röster blev hörda under konferensen.

Vad kan vi göra för att tillsammans uppnå konkreta resultat?

Europeiska regionkommittén är de lokala och regionala folkvalda ledarnas röst i EU. Detta kan vi göra tillsammans:

1. Dela med oss av våra medborgares synpunkter: lyssna till våra medborgares synpunkter ur ett regionalt och lokalt perspektiv och diskutera dem i de politiska grupperna och territoriella sammanslutningarna under konferensen.

2. Hålla lokala dialoger med medborgarna: hålla dialoger runt om i EU:s regioner, städer och byar i form av evenemang där medborgare och samhällsgrupper deltar.

3. Gå med i nätverket för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor : utse en folkvald ledamot i varje lokal eller regional fullmäktigeförsamling till fullmäktigeledamot med ansvar för EU-frågor, som kan delta i lokala dialoger med medborgarna.

4. Anordna politiska debatter i våra lokala och regionala fullmäktigeförsamlingar : anordna debatter om EU:s framtid för att sätta våra regioner, städer och byar på kartan.

5. Utarbeta en gemensam vision för Europeiska unionen : diskutera och anta en gemensam vision under toppmötet för regioner och städer i Marseille 2022. Detta kommer att utgöra vårt bidrag till konferensen.

Vad erbjuds inom ramen för initiativet och var finns det mer information?

Låt oss tillsammans ta Europa till medborgarna där de bor!

Nu när vi är på väg ut ur pandemin uppvisar medborgarna ett större förtroende än någonsin för sina lokala och regionala ledare.

Tillsammans är vi starkare än om var och en av oss agerar på egen hand. Om vi alla går samman kan vi göra Europa inte bara till en plats där vi bor utan till vårt verkliga hem.

Vi ser fram mot att samarbeta med er!


***

Med stöd av

1. Apostolos Tzitzikostas, ordförande för Europeiska regionkommittén, regionpresident i Mellersta Makedonien, Grekland,

2. Dubravka Šuica, vice ordförande för Europeiska kommissionen, kommissionsledamot med ansvar för demokrati och demografi,

3. Guy Verhofstadt, medordförande för styrelsen för konferensen om Europas framtid,

4. Ana Paula Zacarias, statssekreterare i den portugisiska regeringen och ansvarig för Europafrågor,

5. Jacqueline Gourault, minister för territoriell sammanhållning och förbindelserna med lokala och regionala myndigheter,

6. Renaud Muselier, ordförande för Régions de France (de franska regionerna), ordförande för regionfullmäktige i Provence-Alpes-Côte d’Azur,

7. Frédéric Bierry, ordförande för Collectivité européenne d'Alsace,

8. François Baroin, ordförande för AMF (sammanslutningen av borgmästare i Frankrike), borgmästare i Troyes,

9. Jeanne Barseghian, borgmästare i Strasbourg, första vice ordförande för Eurométropole de Strasbourg,

10. André Viola, ordförande för den franska delegationen vid Europeiska regionkommittén, ledamot av departementsfullmäktige i Aude,

11. Vasco Alves Cordeiro, första vice ordförande för Europeiska regionkommittén, ledamot av regionparlamentet i Azorerna,

12. Olgierd Geblewicz, ordförande för EPP-gruppen i Europeiska regionkommittén, regionpresident i Zachodniopomorskie (Västpommern),

13. Christophe Rouillon, ordförande för PES-gruppen i Europeiska regionkommittén, borgmästare i Coulaines,

14. François Decoster, ordförande för gruppen Renew Europe i Europeiska regionkommittén, borgmästare i Saint-Omer,

15. Władysław Ortyl, ordförande för ECR-gruppen i Europeiska regionkommittén, regionpresident i Podkarpackie,

16. Kieran McCarthy, ordförande för EA-gruppen i Europeiska regionkommittén, ledamot av Cork City Council,

17. Satu Haapanen, medordförande för gruppen De gröna i Europeiska regionkommittén, ledamot av stadsfullmäktige i Uleåborg.


Contact​​
Directorate for communication
Dir-D-contact-point@cor.europa.eu​​​