Publikationer 

Europeiska regionkommittén (ReK) producerar årligen ett antal digitala publikationer från informationsblad till broschyrer i full färg till stöd för det lagstiftningsarbete som utförs av ledamöterna. Dessa publikationer görs både för allmänheten och de regionala och lokala myndigheterna. De syftar till att öka medvetenheten om relevant utveckling i EU-politiken samt ReK:s verksamhet.

Den digitala versionen av dessa broschyrer, som ReK också skriver ut, finns på denna sida.

En särskild sida om ReK:s visuella identitet och dess logotyp är också tillgänglig.

Browse by year:​​​​​​ • Green deal handbook

  Green deal handbook
  Publikationsdatum: 15/09/2022Ämne: Green Deal, Environment policy
   
 • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  Publikationsdatum: 29/06/2022Ämne: Public administration, EU communication policy, CitizenshipFörfattare: Directorate of Communication
  Tillgängliga språk (1)
  1. français(341.68 KB-PDF)Ladda ner
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • Europe closer to the people

  Europe closer to the people
  Publikationsdatum: 29/06/2022Ämne: Public health, Cohesion policy reform, Environment policy, Ukraine, Future of Europe, Green Deal
 • YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity

  YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity
  Publikationsdatum: 04/03/2022Ämne: Rural development, Agriculture
 • De lokala och regionala ledarnas Marseillemanifest: ”Europa börjar i regionerna, städerna och byarna”

  De lokala och regionala ledarnas Marseillemanifest: ”Europa börjar i regionerna, städerna och byarna”
  Publikationsdatum: 03/03/2022Ämne: Future of Europe, Cohesion policy reform, Area of freedom, security and justice, Eastern Partnership, Migration, asylum and integration of migrants, Radicalisation, Terrorism and Security, Agriculture, Judicial cooperation, Rural development, Education, Social economy, Social protection, Urban policy
  Tillgängliga språk (23)
  1. English(114.39 KB-PDF)Ladda ner
   The Marseille Manifesto of local and regional leaders
  2. français(123.75 KB-PDF)Ladda ner
   Le manifeste de Marseille des responsables politiques locaux et régionaux: «L’Europe commence dans ses propres régions, ses propres villes et ses propres villages»
  3. български(118.81 KB-PDF)Ladda ner
   Манифестът от Марсилия на местните и регионалните лидери: „Европа започва в нейните региони, градове и села“
  4. Čeština(116.55 KB-PDF)Ladda ner
   Marseilleský manifest místních a regionálních představitelů „Evropa začíná v regionech, městech a obcích“
  5. dansk(115.17 KB-PDF)Ladda ner
   Lokale og regionale lederes Marseillemanifest: "Europa begynder i regioner, byer og landsbyer"
  6. Deutsch(117.63 KB-PDF)Ladda ner
   Manifest von Marseille der Kommunal- und Regionalpolitiker: „Europa beginnt in den Regionen, Städten und Gemeinden“
  7. ελληνικά(155.32 KB-PDF)Ladda ner
   Το «Μανιφέστο της Μασσαλίας» των τοπικών και περιφερειακών ηγετών «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της»
  8. español(121.15 KB-PDF)Ladda ner
   El manifiesto de Marsella de los líderes regionales y locales: «Europa empieza en sus regiones, ciudades y pueblos»
  9. eesti(120.02 KB-PDF)Ladda ner
   Kohalike ja piirkondlike juhtide Marseille’ manifest „Euroopa saab alguse oma piirkondadest, linnadest ja küladest“
  10. suomi(113.43 KB-PDF)Ladda ner
   Paikallis- ja aluepäättäjien Marseillen manifesti ”Eurooppa alkaa sen alueilta, kunnista ja kylistä”
  11. Gaeilge(121.09 KB-PDF)Ladda ner
   Forógra Marseille ó cheannairí áitiúla agus réigiúnacha: ‘Is sna réigiúin, sna cathracha agus sna sráidbhailte a thosaíonn an Eoraip’
  12. hrvatski(120.46 KB-PDF)Ladda ner
   Marsejski manifest lokalnih i regionalnih čelnika i čelnica: „Europa počinje u svojim regijama, gradovima i selima”
  13. magyar(123.3 KB-PDF)Ladda ner
   A helyi és regionális vezetők marseille-i nyilatkozata: „Európa a régióiban, városaiban és falvaiban kezdődik”
  14. italiano(120.98 KB-PDF)Ladda ner
   Il "Manifesto di Marsiglia" dei leader locali e regionali: "L'Europa comincia nelle regioni, nelle città e nei piccoli comuni"
  15. lietuvių(121.34 KB-PDF)Ladda ner
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  16. latviešu(120.76 KB-PDF)Ladda ner
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  17. Malti(117.13 KB-PDF)Ladda ner
   Il-Manifest ta’ Marsilja tal-mexxejja lokali u reġjonali: “L-Ewropa tibda fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħha”
  18. Nederlands(114.98 KB-PDF)Ladda ner
   Het Manifest van Marseille van lokale en regionale leiders: “Europa begint in zijn regio’s, steden en dorpen”
  19. polski(123.09 KB-PDF)Ladda ner
   Manifest z Marsylii przywódców lokalnych i regionalnych: „Europa zaczyna się w regionach, miastach i wsiach”
  20. português(122.33 KB-PDF)Ladda ner
   Manifesto de Marselha dos dirigentes locais e regionais: «A Europa começa nas suas regiões, municípios e aldeias»
  21. română(121.49 KB-PDF)Ladda ner
   Manifestul de la Marsilia al liderilor locali și regionali: „Europa începe în regiunile, orașele și satele sale”
  22. slovenčina(123.18 KB-PDF)Ladda ner
   Marseillský manifest miestnych a regionálnych lídrov: „Európa sa začína v jej regiónoch, mestách a obciach“
  23. slovenščina(119.78 KB-PDF)Ladda ner
   Marsejski manifest lokalnih in regionalnih voditeljev: „Evropa se začne v regijah, mestih in vaseh“
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • Förklaring från Europeiska unionens regioner och städer om solidaritet med Ukraina

  Förklaring från Europeiska unionens regioner och städer om solidaritet med Ukraina
  Publikationsdatum: 02/03/2022Ämne: Ukraine, Migration, asylum and integration of migrants, External border protection, Eastern Partnership, Area of freedom, security and justice
  Tillgängliga språk (24)
  1. English(149.58 KB-PDF)Ladda ner
   Declaration of the European Union’s Regions and Cities on Solidarity with Ukraine
  2. français(149.21 KB-PDF)Ladda ner
   Déclaration des régions et des villes de l’Union européenne sur la Solidarité avec l’Ukraine
  3. български(150.21 KB-PDF)Ladda ner
   Декларация на регионите и градовете на Европейския съюз относно солидарността с Украйна
  4. Čeština(147.89 KB-PDF)Ladda ner
   Prohlášení regionů a měst Evropské unie o solidaritě s Ukrajinou
  5. dansk(151.45 KB-PDF)Ladda ner
   Erklæring fra Den Europæiske Unions regioner og byer om solidaritet med Ukraine
  6. Deutsch(151.82 KB-PDF)Ladda ner
   Erklärung der Regionen und Städte der Europäischen Union zur Solidarität mit der Ukraine
  7. ελληνικά(155.42 KB-PDF)Ladda ner
   Δήλωση αλληλεγγύης των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία
  8. español(148.76 KB-PDF)Ladda ner
   Declaración de las regiones y ciudades de la Unión Europea en solidaridad con Ucrania
  9. eesti(146.19 KB-PDF)Ladda ner
   Euroopa Liidu piirkondade ja linnade solidaarsusdeklaratsio on Ukrainaga
  10. suomi(145.67 KB-PDF)Ladda ner
   Euroopan unionin alueiden ja kuntien julkilausuma solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan
  11. hrvatski(145.92 KB-PDF)Ladda ner
   Deklaracija regija i gradova Europske unije o solidarnosti s Ukrajinom
  12. magyar(150.43 KB-PDF)Ladda ner
   Az Európai Unió régióinak és városainak nyilatkozata az Ukrajnával vállalt szolidaritásról
  13. italiano(146.06 KB-PDF)Ladda ner
   Dichiarazione di solidarietà con l’Ucraina delle regioni e delle città dell’Unione europea
  14. lietuvių(148.48 KB-PDF)Ladda ner
   Europos Sąjungos regionų ir miestų deklaracija dėl solidarumo su Ukraina
  15. latviešu(149.35 KB-PDF)Ladda ner
   Eiropas Savienības reģionu un pilsētu deklarācija par solidaritāti ar Ukrainu
  16. Malti(150.7 KB-PDF)Ladda ner
   Dikjarazzjoni tar-reġjuni u l-bliet tal-Unjoni Ewropea dwar is-solidarjetà mal-Ukrajna
  17. Nederlands(150.25 KB-PDF)Ladda ner
   Verklaring van de regio’s en steden van de Europese Unie over solidariteit met Oekraïne
  18. polski(150.65 KB-PDF)Ladda ner
   Deklaracja regionów i miast Unii Europejskiej w sprawie solidarności z Ukrainą
  19. português(149.72 KB-PDF)Ladda ner
   Declaração das regiões e dos municípios da União Europeia de solidariedade para com a Ucrânia
  20. română(148.77 KB-PDF)Ladda ner
   Declarația regiunilor și localităților Uniunii Europene privind solidaritatea cu Ucraina
  21. slovenčina(148.43 KB-PDF)Ladda ner
   Vyhlásenie regiónov a miest Európskej únie o solidarite s Ukrajinou
  22. slovenščina(144.19 KB-PDF)Ladda ner
   Izjava regij in mest Evropske unije o solidarnosti z Ukrajino
  23. Russian | русский(266.31 KB-PDF)Ladda ner
  24. Ukranian | український(442.25 KB-PDF)Ladda ner
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • Cohesion- our fundamental value

  Cohesion- our fundamental value
  Publikationsdatum: 28/02/2022Ämne: Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy
 • Citizens, local politicians and the future of Europe

  Citizens, local politicians and the future of Europe
  Publikationsdatum: 24/02/2022Ämne: Future of Europe, Citizenship, Demographic change
  Tillgängliga språk (2)
  1. français(2.77 MB-PDF)Ladda ner
   Les citoyens, les élus locaux et l’avenir de l’Europe
  2. Deutsch(3.07 MB-PDF)Ladda ner
   Bürgerinnen und Bürger, Kommunal- und Regionalpolitiker:innen und die Zukunft Europas
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • Rapport från högnivågruppen för europeisk demokrati

  Rapport från högnivågruppen för europeisk demokrati
  Publikationsdatum: 03/02/2022Ämne: Future of Europe, Citizenship
  Tillgängliga språk (22)
  1. English(1.18 MB-PDF)Ladda ner
   Report of the High Level Group on European Democracy
  2. français(1.31 MB-PDF)Ladda ner
   Rapport du groupe de haut niveau sur la démocratie européenne
  3. български(1.38 MB-PDF)Ladda ner
   Доклад на групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация
  4. Čeština(1.34 MB-PDF)Ladda ner
   Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii
  5. dansk(1.26 MB-PDF)Ladda ner
   Rapport fra gruppen på højt plan om europæisk demokrati
  6. Deutsch(1.29 MB-PDF)Ladda ner
   Bericht der Hochrangigen Gruppe „Europäische Demokratie“
  7. ελληνικά(1.38 MB-PDF)Ladda ner
   Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕτΠ για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία
  8. español(1.27 MB-PDF)Ladda ner
   Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Democracia Europea
  9. eesti(1.13 MB-PDF)Ladda ner
   Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma
  10. suomi(1.25 MB-PDF)Ladda ner
   Eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän raportti
  11. hrvatski(1.27 MB-PDF)Ladda ner
   Izvješće Skupine na visokoj razini za europsku demokraciju
  12. magyar(1.31 MB-PDF)Ladda ner
   Az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése
  13. italiano(1.26 MB-PDF)Ladda ner
   Relazione del gruppo ad alto livello sulla democrazia europea
  14. lietuvių(1.28 MB-PDF)Ladda ner
   Aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais pranešima
  15. latviešu(1.28 MB-PDF)Ladda ner
   Augsta līmeņa grupas Eiropas demokrātijas jautājumos ziņojums
  16. Malti(1.36 MB-PDF)Ladda ner
   Rapport tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea
  17. Nederlands(1.28 MB-PDF)Ladda ner
   Verslag van de Groep op hoog niveau inzake Europese democratie
  18. polski(1.31 MB-PDF)Ladda ner
   Sprawozdanie grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej
  19. português(1.26 MB-PDF)Ladda ner
   Relatório do Grupo de Alto Nível para a Democracia Europeia
  20. română(1.29 MB-PDF)Ladda ner
   Raportul Grupului la nivel înalt pentru democraţia europeană
  21. slovenčina(1.3 MB-PDF)Ladda ner
   Správa skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu
  22. slovenščina(1.26 MB-PDF)Ladda ner
   Poročilo skupine na visoki ravni za evropsko demokracijo
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary

  European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary
  Publikationsdatum: 27/01/2022Ämne: Future of Europe, Green Deal, Cohesion policy reform
Dela :
 
Back to top